Klimaattop : windmolens overal!

Op de klimaattop te Gent op 1 december werd ook het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen zit ook een luik hernieuwbare energie: de plaatsingsmogelijkheden worden fors uitgebreid. De ontwikkeling van windturbineparken dreigt nu nog meer chaotisch te worden dan voordien!
Uit de pers (01/12/2016)
Voortaan zullen installaties zoals windmolens of zonneparken in elk gebied kunnen worden gebouwd, zonder dat er gekeken wordt naar de bestemming van de grond. Momenteel gelden relatief strenge bouwvoorschriften. Zo is het bij voorbaat verboden om zonnepanelen in agrarisch gebied te zetten en mag er geen enkele installatie komen in natuurgebied.
Alle beperkingen vallen weg, maar dat wil niet zeggen dat er plots een windmolen zal komen op pakweg het midden van de Kalmthoutse Heide
Te strikt, oordeelt de regering nu. Alle beperkingen vallen weg. Dat wil echter niet zeggen dat er plots een windmolen zal komen op pakweg het midden van de Kalmthoutse Heide. Wel worden de mogelijkheden fors uitgebreid. Zo liggen er bijvoorbeeld bepaalde verkeerswisselaars langs de autostrade in wat officieel natuurgebied is. Misschien wel een uitgelezen plek om windmolens te plaatsen, maar dat mocht nu dus niet. Elk nieuw project zal in elk geval telkens uitgebreid onderzocht worden en de nodige vergunningsprocedures doorlopen. Deze maatregel is een opsteker voor bevoegd minister Bart Tommelein (Open Vld), die van hernieuwbare energie een absoluut speerpunt van zijn beleid wil maken.