LEV

Info

Informatieve sites van verenigingen.

Waals platform met betrekking tot windmolenparken (Vent de Raison) http://ventderaison.com/

Ongeschonden Wijtschot, een website van een actiecomité met heel veel nuttige info

Buurcomité Kalmthout-Essen met ervaring en meldpunt overlast windmolens http://meganoisy.be/index.html

Buurtbewoners van windturbines  getuigen   …4’21  tot  42’  ( luister tot einde ) http://oorbeek.podomatic.com/entry/2016-10-23T04_38_12-07_00

Vlarem normen

Tabel : Richtwaarden voor windturbinegeluid (vergelijk dit met !) Tabel : Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht

Hoofdstuk uit Vlarem: Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie ( https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=40976)

Geluid bij windturbines

Overheid
Omzendbrief : Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines