LEV

Aanvraag voor een model bezwaarformulier betreffende de omgevingsvergunning windturbines

Uiteraard hebben wij hernieuwbare energie nodig, maar dan wel met de juiste technieken op de juiste plaatsen. (bv Laag frequent geluid kan tot op 1000-1500
meter schadelijk zijn voor de gezondheid. De specifieke sectoriële Vlarem normen voor hernieuwbare energie houden hier totaal geen rekening mee …).
Met dit formulier kan u een ontwerp/template aanvragen van een mogelijk bezwaarschrift betreffende de aanvraag van een omgevingsvergunning. Waar nodig kunt u dit bezwaarschrift bijwerken. Bezwaarformulier/template is te gebruiken voor het formuleren van uw bezwaar tijdens een lopend openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag.