Windmolens te Torhout : ongeruste wijkbewoners verzamelen bezwaarschriften en organiseren infovergadering

De buurtbewoners zullen tijdens het openbaar onderzoek, dat nu nog loopt, bezwaar aantekenen. Ze houden nog een infovergadering op 1 februari om 20 uur in zaal Sparrenhove in Torhout. Een ingenieur komt er de gevolgen voor de buurt uitleggen.

 

Zoals bekend plant groenestroomproducent Elicio de bouw van twee windturbines langs de Roeselaarseweg aan het toekomstige bedrijventerrein. De beide molens zouden 150 meter hoog worden en komen op een vijftigtal meter van de spoorweg in de zone tussen het toekomstige bedrijventerrein en het landbouwbedrijf De Groentehoeve. Volgens Elicio zal het project de geldende Vlarem-normen over geluid en slagschaduw respecteren, maar daarvan zijn de buurtbewoners niet overtuigd. Een aantal bewoners uit de omliggende straten in Torhout en Lichtervelde hebben zich daarom verenigd in het Actiecomité Ringaartvallei. Ze verzetten zich tegen de komst van de windmolens.

 

Lees het artikel hier