Arrest in de zaak Mega Windy Kalmthout-Essen

Arrest in de zaak Mega Windy Kalmthout-Essen

Buurt krijgt gelijk in hun verzet tegen de zware geluidshinder van vier windturbines.

De Raad van State heeft op 24.6.2021 in de zaak Mega Noisy het tweede arrest geveld heeft waarin ze andermaal het standpunt volgt dat men rekening moet houden met het oorspronkelijk omgevingsgeluid en dit moet vergelijken met het brongeluid om de geluidshinder te bepalen; dat het derhalve niet volstaat om aan de richtwaarden van bijlage 2.2.1. VLAREM II te voldoen indien het verschil tussen het oorspronkelijk omgevingsgeluid en het brongeluid te groot is.

Het arrest heeft het nr. 251.053 van 24.06.2021 in de zaak A.226.242/VII-40384. Je kan het hier vinden. De gegrondheid van het middel kan je lezen vanaf bladzijde 27

De Raad stelt letterlijk dat zelf indien er serrations geplaatst zouden worden welke maar een winst van 2 dB(A) opleveren, er nog steeds onvoldoende waarborgen zijn voor een significante verbetering van het geluidsklimaat tijdens avond- en nachtperiode. Met andere woorden: het milderen achteraf van het geluid met serrations volstaat niet.