Ondeugdelijke nieuwe sectorale normen voor windturbines binnen Vlarem

Ondeugdelijke nieuwe sectorale normen voor windturbines binnen Vlarem

Vrijdag, 7 juli 2023, werden de “nieuwe” sectorale normen voor windturbines goedgekeurd.

De hernieuwing van deze sectorale normen rond geluid, slagschaduw en veiligheid etc. van windturbines drong zich op na een arrest C-24/19 van het Europees Hof van Justitie van 25 juni 2020 dat oordeelde dat de sectorale voorwaarden voor windturbines in titel II van het VLAREM (afdeling 5.20.6) en de omzendbrief RO/2006/02 inzake windturbines plan-m.e.r.-plichtig zijn. Dit arrest volgde na enkele prejudiciële vragen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Januari 2023 werd een openbaar onderzoek georganiseerd over het “nieuwe” ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Intussen werden, na goedkeuring van het team MER, de “nieuwe” sectorale normen dus vastgesteld door de Vlaamse regering, zie Belgisch staatsblad 17.07.2023,  geldig vanaf 23.07.2023. (het zijn de vroegere normen, in een nieuwe verpakking…)

Burgers & besturen dewelke het niet ééns zijn met deze nieuwe” sectorale normen kunnen tot 14.09.2023 beroep in dienen bij de Raad van State.