Openbaar onderzoek naar Ontwerp MER voor windturines

Openbaar onderzoek naar Ontwerp MER voor windturines

Dien nu uw opmerkingen of bezwaren in
Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-Mer voor sectorale voorwaarden windturbines   van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 Vlarem II

Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines | Departement Omgeving – Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

Ontwerp Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (9.43 MB) 

Zoals verwacht is er fundamenteel niet veel veranderd in de nieuwe sectorale voorstellen, enkel een beperkte algemene niveauverandering voor omgevingen waar reeds een zeer laag omgevingsgeluid heerst (zie uittreksel hieronder).
Geen sprake van trillingen, modulaties, laagfrequent, hoorbaargeluid tussen 20 -50 hertz., e.d. die nochtans de werkelijke last uitmaken.
Men zal dus nu de oude wijn in een nieuwe zak (MER) opdienen.

Voorts veel reclame voor windturbines in hun schrijven plus steeds weer de bemerking dat er geen ernstige milieu-impact van windturbines moet verwacht worden.
Voorlopig een gemiste kans om een draagvlak voor windenergie te krijgen.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
of
via brief te bezorgen aan volgend adres:
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel