Reageer voor 27 juli op het  Europees openbaar  onderzoek dat tot doel heeft de inzet van windturbines in Europa te vergemakkelijken

Reageer voor 27 juli op het Europees openbaar onderzoek dat tot doel heeft de inzet van windturbines in Europa te vergemakkelijken

Betreft : Europees openbaar onderzoek dat tot doel heeft DE INZET VAN WINDTURBINES IN EUROPA TE VERGEMAKKELIJKEN Belangrijke oproep om deel te nemen AAN DE RAADPLEGING voor 27 07 2022.

Beste leden, beste sympathisanten,

 Het volgende is van het GROOTSTE BELANG voor de verdediging van ons/uw territorium tegen windturbines.

Wat is er momenteel aan de hand?

• De druk van de Europese windlobby om een ​​nieuwe golf van windparken bouw te lanceren is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen na twee grote politieke gebeurtenissen:

          o De vorming van een  nieuwe Duitse regering waar de “Groenen” een sterke invloed uitoefenen

          o De Oekraïense oorlog.

Als gevolg hiervan heeft de Europese Commissie een nieuwe versie van de richtlijn “hernieuwbare energie – COM 2018/2001” van 2018 opgesteld. Deze ontwerprichtlijn (COM 2022/0160) heeft als strategische doelstelling om zoveel mogelijk van de “belemmeringen” weg te nemen als mogelijk die windontwikkelaars tegenkomen bij het aanvragen van nieuwe vergunningen bijgevolg

In overeenstemming met de regels van Aarhus organiseert de Europese Commissie tot 27 juli 2022 een openbare raadpleging over COM 2022/0160. Met doel: DE INZET VAN WINDTURBINES  IN EUROPA TE VERGEMAKKELIJKEN.

Het is van ESSENTIEEL BELANG dat iedereen, individueel of collectief, reageert op deze openbare raadpleging.

We raden u aan om uw eigen reactie te schrijven en om individueel deel te nemen aan deze openbare enquête. Alle antwoorden zijn belangrijk.

Je zou eventueel argumenten uit het antwoord van VentdeRaison -Wind met redelijkheid kunnen gebruiken, maar het is absoluut noodzakelijk om de gekopieerde tekst te individualiseren: schrijf het met je eigen woorden.

Als u zich niet in staat voelt om de documenten die zijn ingediend voor openbaar onderzoek diepgaand te analyseren, hoeft u alleen maar korte en zeer algemene antwoorden te geven.

Bijvoorbeeld:

1. Windenergie is volledig afhankelijk van gas- en steenkoolenergie (back-up centrales om de intermitterende energie van deze energie te compenseren), het draagt dus bij aan de verslechtering van de klimatologische situatie en aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Geconfronteerd met deze constatering lijkt het mij onmogelijk om windenergie als een groter publiek belang te bestempelen. Integendeel, de inzet ervan gaat in tegen het algemeen belang.
2. Over de hele wereld gaan stemmen op om de gezondheidsproblemen van omwonenden (mens en dier) in de buurt van windparken aan de kaak te stellen. Het is niet mogelijk om windenergie als van groot openbaar belang te verklaren zonder eerst een onafhankelijk (van de windindustrie) en weerlegbaar wetenschappelijk gezondheidsonderzoek uit te voeren waarin wordt verklaard dat windturbines niet gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Anders kan windenergie niet tot het algemeen belang worden verklaard als mensen en dieren er ziek van worden.
3. We merken in COM 2022/0160 met name in artikel 16d op waardoor in de praktijk alle verplichtingen voor afwijkingsverzoeken die zijn vastgelegd in de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, worden opgeheven. De achteruitgang van de biodiversiteit in Europa en in de wereld is echter alarmerend, met name die van de vogels van de grote vlaktes die hun biotoop delen met windturbines. Om ervoor te zorgen dat de windindustrie de richtlijnen “vogels” en “habitats” kan negeren vanwege haar status van superieur algemeen belang, zou deze industrie moeten aantonen dat windenergie absoluut groen is en bijdraagt aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. . Windenergie is echter, zoals iedereen weet, afhankelijk van gas en kolen (back-up centrales ter compensatie van de intermitterende windenergie); bijgevolg is niet mogelijk om dit te promoten ten koste van de biodiversiteit.

U bent goed op de hoogte van al deze algemene argumenten; het idee in deze voorbeelden is om aan te tonen dat het grotere publieke belang van windenergie niet is aangetoond, aangezien het een energie is die afhankelijk is van fossiele brandstoffen, windenergie kan daarom niet vóór gezondheid, landschap, biodiversiteit, verarming gekoppeld aan de kosten van energie, enz. Eigenlijk uit eigenbelang, alleen die van de windindustrie, maar zeker niet die van het publiek of de planeet.

Bij deze de link om deel te nemen aan dit onderzoek : 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projecten-op-het-gebied-van-hernieuwbare-energie-vergunningsprocedures-en-stroomafnameovereenkomsten_nl

Let op, bij het openen van de webpagina is het verwarrend. Als u naar beneden scrolt, verschijnt een eerste oproep voor bijdragen, gevolgd door 728 kennisgevingen. Dit is een eerste consultatie nu gesloten en die plaatsvond van 18 januari tot 12 april 2022, eindelijk inclusief de twee samenvattende documenten.

De huidige openbare raadpleging van 20 mei tot 27 juli 2022 verschijnt direct daarna door naar beneden te scrollen op de webpagina. Het is gemakkelijk te herkennen met zijn oranje markering. Zie screenshot hieronder.

Verspreid dit bericht naar alle leden van uw plaatselijke comités.

Veel succes