Audioloog Bart Vinck aan het woord over Windturbines en gezondheid