LEV

Verzet tegen windturbines Tractebel Engie te Passendale

Een openbaar onderzoek tijdens de vakantie is vaak een strategische zet van de aanvrager. In andere gemeenten werd de strategie ook al uitgetest. De inwoners van Passendale richten zich dan ook tot de buren van Westrozebeke. “We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren die op een of andere manier van die windmolens hinder kunnen hebben”

 

Lees verder in dit persartikel over de windmolens

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de milieuvergunning voor drie windturbines te Melle

Wim Delvoye reageert blij verrast: “Dit is een hart onder de riem voor iedereen die met dezelfde problemen kampt. Men ramt de windmolens door onze strot terwijl dat één groot, corrupt systeem is.

Lees het persbericht hier 

Meer en meer fluctuerende stroomproductie maakt verhoging elektriciteitsfactuur noodzakelijk

De elektriciteitsfactuur wordt opnieuw wat duurder. Vanaf 1 maart gelden immers hogere transmissienettarieven, het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh per jaar) komt er jaarlijks 5,26 euro bij, een stijging met 0,5 procent. Dat meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

Zo moet Elia investeren in de flexibilisering van het net nu er steeds meer groene energie is. Die energie is per definitie immers gebonden aan de weersomstandigheden (zon, wind) en dus varieert de groenestroomproductie. De investering in de flexibilisering van het net is noodzakeijk nu er steeds meer groene energie is, waarvan het volume sterk fluctueert. Gascentrales moeten op windstille dagen bijspringen, net zoals op donkere winterdagen.

In de video hieronder zegt de commentaarstem : “Dit zijn investeringen om de stroomproductie van windmolens, zonnepanelen en de klassieke manieren om stroom te produceren op elkaar af te stemmen”.

Bronnen
http://www.demorgen.be/binnenland/elektriciteitsfactuur-opnieuw-enkele-euro-s-duurder-en-dat-is-ook-volgende-jaren-zo-be74de8d/
http://static.nieuws.vtm.be/binnenland/elektriciteitsfactuur-opnieuw-duurder

Raad van State erkent de hinder en verstoring landschap door windmolens te Geluwe

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd voor de bouw van drie windmolens langs de A19 in Geluwe bij Wervik.

http://www.wtv.be/video/windmolens-geluwe-terug-naar-af

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/raad-van-state-vernietigt-vergunning-windmolens-a3076909/

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de plaatsing van drie windmolens langs de A19 in Geluwe vernietigd. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) leverde eerder die vergunning af. De buurgemeenten Wervik en Zonnebeke trokken samen met enkele bewoners uit Beselare naar de Raad van State, om de goedkeuring te laten vernietigen. De Raad van State is nu van oordeel dat het landschap door de plaatsing van windmolens zal worden verstoord en de minister voor haar beslissing onvoldoende rekening hield met het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
“Dit is een belangrijke veldslag die we winnen”, reageert de Wervikse schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). “De bal ligt nu terug in het kamp van de minister. Ze moet rekening houden met dat arrest.” De drie windmolens waren voorzien op ruim twee kilometer van de woonkern van Geluwe en op anderhalve kilometer van de woonkern van Beselare.

Windmolens te Torhout : ongeruste wijkbewoners verzamelen bezwaarschriften en organiseren infovergadering

De buurtbewoners zullen tijdens het openbaar onderzoek, dat nu nog loopt, bezwaar aantekenen. Ze houden nog een infovergadering op 1 februari om 20 uur in zaal Sparrenhove in Torhout. Een ingenieur komt er de gevolgen voor de buurt uitleggen.

 

Zoals bekend plant groenestroomproducent Elicio de bouw van twee windturbines langs de Roeselaarseweg aan het toekomstige bedrijventerrein. De beide molens zouden 150 meter hoog worden en komen op een vijftigtal meter van de spoorweg in de zone tussen het toekomstige bedrijventerrein en het landbouwbedrijf De Groentehoeve. Volgens Elicio zal het project de geldende Vlarem-normen over geluid en slagschaduw respecteren, maar daarvan zijn de buurtbewoners niet overtuigd. Een aantal bewoners uit de omliggende straten in Torhout en Lichtervelde hebben zich daarom verenigd in het Actiecomité Ringaartvallei. Ze verzetten zich tegen de komst van de windmolens.

 

Lees het artikel hier

Windmolens : zwaar protest tijdens gemeenteraad Schoten

 

Ernstige hinder

Sabine Broeckx van actiecomité Ongeschonden Wijtschot nam voorafgaand aan de gemeenteraad het woord. “Om ernstige hinder te vermijden zouden de windmolens op minstens 1.500 meter van de woningen moeten staan. In Schoten zit je dan op het marktplein. Omwonenden uit binnen- en buitenland getuigden eerder al over de geluids- en gezondheidshinder ervan. Hier mag men niet langer doof voor blijven. Wijtschot is een fijn en klein natuurgebied en zeker één van de mooiste plekjes in Schoten. Dit mag niet verpest worden. We hebben meer dan 2.000 handtekeningen en vele getuigenissen verzameld om onze visie te staven.”

Lees hier het volledige artikel in de pers 27/01/2017

Geen reuzenturbines in Tisselt

“Het buurtcomité blijft daarom én samen met Leefbare Energie Vlaanderen (LEV) ook nu nog ijveren voor de aanpassing van het wettelijke kader omtrent de bouw van windturbines in de buurt van woonzones. “We zien bijvoorbeeld dat in Wallonië, Frankrijk, Polen en Portugal een minimum afstand van de windturbines ten opzichte van woonzones wettelijk bepaald is”, besluit Van Assche. “Hopelijk kan dit ook ooit voor Vlaanderen.”

Lees het volledige artikel hier

Klimaattop : windmolens overal!

Op de klimaattop te Gent op 1 december werd ook het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen zit ook een luik hernieuwbare energie: de plaatsingsmogelijkheden worden fors uitgebreid. De ontwikkeling van windturbineparken dreigt nu nog meer chaotisch te worden dan voordien!
Uit de pers (01/12/2016)
Voortaan zullen installaties zoals windmolens of zonneparken in elk gebied kunnen worden gebouwd, zonder dat er gekeken wordt naar de bestemming van de grond. Momenteel gelden relatief strenge bouwvoorschriften. Zo is het bij voorbaat verboden om zonnepanelen in agrarisch gebied te zetten en mag er geen enkele installatie komen in natuurgebied.
Alle beperkingen vallen weg, maar dat wil niet zeggen dat er plots een windmolen zal komen op pakweg het midden van de Kalmthoutse Heide
Te strikt, oordeelt de regering nu. Alle beperkingen vallen weg. Dat wil echter niet zeggen dat er plots een windmolen zal komen op pakweg het midden van de Kalmthoutse Heide. Wel worden de mogelijkheden fors uitgebreid. Zo liggen er bijvoorbeeld bepaalde verkeerswisselaars langs de autostrade in wat officieel natuurgebied is. Misschien wel een uitgelezen plek om windmolens te plaatsen, maar dat mocht nu dus niet. Elk nieuw project zal in elk geval telkens uitgebreid onderzocht worden en de nodige vergunningsprocedures doorlopen. Deze maatregel is een opsteker voor bevoegd minister Bart Tommelein (Open Vld), die van hernieuwbare energie een absoluut speerpunt van zijn beleid wil maken.

Omwonenden ongerust over komst gigantische windmolens

lev_rood_v_0-1

OMWONENDEN ONGERUST OVER KOMST GIGANTISCHE WINDMOLENS ENECO
Het zal hier onleefbaar worden

Als het aan energieleverancier Eneco ligt dan komen er langs de E313 (Budewijn) autoweg op de grens van Millen met Elst drie windmolens. Op zich niks nieuws, ware het niet dat de turbines een duizelingwekkende 200 meter hoog zijn. Het worden tot nog toe de hoogste windmolens in de provincie. De omwonenden zijn er echter niet gerust op en begonnen een actiegroep.
Lees verder op HLN.be 

 

 

Enquête: Vlaming wenst op voldoende afstand van windmolens te wonen!

lev_rood_v_0-1

Met Leefbare Energie Vlaanderen (www.leefbareenergievlaanderen.be) wensen wij te reageren op de communicatie die wordt gevoerd door Minister Bart Tommelein waarin hij stelt dat het draagvlak voor windturbines groeit.De studie waar hij naar verwijst (www.energiesparen.be/marktonderzoek) stelt inderdaad dat 75 % van de Vlamingen voorstander is van hernieuwbare energie via windturbines. (In bijlage PowerPointpresentatie (gedeelte windenergie) van de studie.) Hij vergeet wel een belangrijk item te vermelden : de Vlaming wenst dat de afstand ten opzichte van woningen voldoende groot moet zijn om zo de negatieve impact en overlast van de windturbines zo minimaal mogelijk te maken. 30 % wenst een minimale afstand van 500 meter, 34 % een minimale afstand van 1 km en 15 % zelfs een minimale afstand van meer dan 5 km. Bovendien werden bijna geen mensen bevraagd die op minder dan een kilometer van een windmolen wonen. In Vlaanderen met zijn lintbebouwing en versnipperd ruimtelijk uitvoeringsplan is het niet evident om dit te realiseren.

Zie de uitgebreide enquete, voorzien van onze conclusies (klik hier)